Víte, kolik procent emailů otevírají u vaší konkurence?

Je přirozené, že se všichni chceme s někým srovnávat. Díky tomu totiž můžeme získat informace o tom, jak dobře si vedeme a jestli máme něco zlepšit.

V případě marketingu jsou některá srovnání jednodušší než jiná. Pokud budete chtít zjistit, kolik fanoušků na Facebooku mají vaši konkurenti, prostě navštívíte jejich profily a zjistíte si to. Pokud chcete získat přehled o celkovém výkonu internetového marketingu, můžete využít on-line nástroje pro hodnocení propagace webů, jako je marketing.grader.com. Nebo pokud budete chtít zjistit, jaké články na blozích vašich konkurentů mají největší úspěch, snadno si to zjistíte pomocí dalšího nástroje – buzzsumo.com

S jinými srovnáními je to ale těžší, například v oblasti e-mailového marketingu. Vezměte si třeba míry otevření e-mailu a prokliku – většina firem takové údaje nepublikuje. A tak, pokud právě teprve začínáte investovat do e-mailového marketingu, nemůžete mít žádný přehled o tom, jakého výkonu by vlastně vaše e-mailové kampaně měly dosahovat.

HubSpot zpracoval data od více než 11 500 zadavatelů e-mailových kampaní. Níže uvádíme statistiky, které vám pomohou určit, jak vypadá dobrá míra otevření e-mailu a míra prokliku v závislosti na tom, kolik e-mailových kampaní měsíčně rozešlete, a podle toho, v jaké oblasti podnikáte a jak velká je vaše firma.

mira_otevreni

Kolik e-mailových kampaní měsíčně rozešlete?

Všichni chceme vědět, kolik přesně cílených kampaní bychom měli měsíčně rozeslat. Je dobré myslet na to, aby na nás (potenciální) zákazníci nezapomněli, ale současně se krotit, abychom je častými e-maily neotravovali.

Od jaké úrovně je e-mailing příliš častý? Zjistili jsme, že společnosti, které měsíčně rozešlou více než 30 e-mailových kampaní, začnou brzy vykazovat klesající míry otevření e-mailu a prokliku. (Poznámka: Jedná se o kampaně, které jsou cílené a využívají individuální e-maily rozesílané jen části publika – nejedná se o masové e-maily rozesílané všem.)

Optimální intenzity je dosaženo v intervalu 10 – 20 e-mailových kampaní měsíčně. Společnosti, které se v tomto intervalu pohybují, dosahují více než 2x větší míry prokliku než ty, které posílají jen dvě kampaně měsíčně nebo méně. V případě tohoto optimálního intervalu vykazují společnosti medián míry otevření e-mailu 32,4 % a medián míry prokliku 6,5 %.

Jak sledované metriky závisí na velikosti společnosti?

Navzdory tomu, že 10–20 e-mailů rozeslaných měsíčně je celkové optimum, v případě segmentace podle velikosti společností dojdeme k poněkud jiným číslům.

Společnosti s 1–10 zaměstnanci a 26–200 zaměstnanci: Jejich výsledky odpovídají tomu, co vyplývá z tabulky nahoře – míry otevření a prokliku dosahují maxima v případě 10–20 cílených e-mailových kampaní měsíčně. Společnosti s 1–10 zaměstnanci mají typicky medián míry otevření 35,3 % a medián míry prokliku 6,9 %. Společnosti s 26–200 zaměstnanci dosahují mediánu míry otevření 32,3 % a mediánu míry prokliku 6,3 %.

Společnosti s 11–25 zaměstnanci: Míra otevření e-mailu je v případě kampaní společností s tímto počtem zaměstnanců obvykle nejvyšší, pokud rozešlou 21 a více e-mailů měsíčně. Při takové frekvenci dosahují mediánu míry otevření 32,4 %. Ale tato frekvence není optimální pro maximalizaci počtu prokliků – pro dosažení tohoto cíle je ideální, pokud rozesílají 16–30 e-mailů měsíčně, a medián míry prokliku pak činí 6,7 %.

Společnosti s více než 201 zaměstnanci: Optimální frekvence pro tyto firmy je mnohem nižší, než je tomu u společností jiných velikostí. Nejvyšší medián míry otevření (32,2 %) byl nalezen pro interval 3–5 e-mailových kampaní za měsíc a nejvyšší medián míry prokliku (7 %) odpovídá frekvenci 6–15 e-mailů za měsíc.

Jaké z toho všeho plyne poučení? Měsíční četnost rozesílání e-mailů byste měli přizpůsobovat velikosti své společnosti.

Jak se míry otevření a prokliku liší pro B2B a B2C?

Data jsme segmentovali i podle druhu podnikání – B2B nebo B2C.

V případě B2B jsou míry otevření poměrně stabilní – pohybují se okolo 30 %. Pro B2C se ovšem interval této metriky nachází mezi 30,5 % až 34,9 %. Horní okraj intervalu platí pro B2C společnosti, které rozesílají 10 – 20 e-mailingových kampaní měsíčně.

B2C společnosti sice dosahují lepších měr otevření e-mailů, B2B společnosti mají naproti tomu ale lepší míru prokliku. Platí také, že čím více B2B e-mailů bylo odesláno, tím lepší míry prokliku je dosahováno. B2B společnosti, které rozesílají 10–20 e-mailů měsíčně, mají nejvyšší medián míry prokliku na úrovni 6,0 %.

Pro B2C firmy je podle našich dat nejlepší, pokud rozesílají 10–20 kampaní měsíčně – v takovém případě bude dosaženo mediánu míry prokliku 5,6 %.

 

Tak, a je to – teď už máte přehled o tom, jaký výkon je možné od e-mailingu očekávat podle toho, jak často e-mailové kampaně rozesíláte, jaká je velikost vaší společnosti a jaký je váš podnikatelský model. Co teď? Využijte tyto informace a zapracujte na svých kampaních.

 

Zdroj: http://blog.hubspot.com/marketing/email-open-click-rate-benchmark

Petra Svobodová
je svobodná a šťastná online podnikatelka. Projektová manažerka Mio Webu 2.0, autorka online kurzu Webinar Academy a Milionový Web, konzultantka a školitelka Mio Webu a Platformy Firmy 2.0, expertka na online marketing.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů