Jak hodnotíte práci svého SmartKouče?

Tento dotazník nám zašlete do 5.10.2015

Emailová adresa*
Můj SmartKouč je:*
Práci svého smart kouče/koučky hodnotím známkou jako ve škole: (1-5)*
Nejvíc v jeho/její práci oceňuji:
V této chvíli: (vybrat můžete více možností)